Individuálne hodiny

Foto: Adobe Stock

Chceli by ste sa naučiť ako spomaliť, nájsť si čas pre seba, ako meditovať, ale nemáte čas chodiť na kurzy? Žiaden problém. Môžete si dohodnúť individuálne hodiny v čase, ktorý vyhovuje vám.

Individuálne hodiny sú k dispozícii v slovenčine alebo angličtine v Bratislave a okolí. Pre jednotlivcov alebo skupiny.

Obsah hodín:

 • úvod do mindfulness a základné princípy
 • meditácia všímavosti v sede so zameraním na dýchanie, telesné pocity, zvuky, myšlienky, emócie
 • uvedomovanie si pocitov v tele - body scan 
 • všímavá chôdza
 • všímavý pohyb
 • ako zvládať stres a náročné emócie
 • súcit k sebe

 • mindfulness v každodennom živote

Prínosy mindfulness:

 • znižovanie stresu a napätia
 • zlepšenie kvality spánku
 • zvýšenie schopnosti sústrediť sa
 • lepšie zvládanie náročných emócií
 • vnútorná rovnováha

 • viac spokojnosti a radosti v živote


Lektorka: Marta Dömöková

Informácie a prihlasovanie: info@mindfulnessnakazdyden.sk, +421 904 869 444