Individuálne kurzy

Foto: Adobe Stock

Na osobnom stretnutí si dohodneme zameranie, dĺžku a intenzitu kurzu podľa vašich potrieb. Termíny sa určujú individuálne po vzájomnej dohode, možné sú aj doobedňajšie hodiny. V prípade záujmu môže byť kurz aj pre viac osôb. Individuálne kurzy sú k dispozícii aj v angličtine.

Kurz ušitý priamo na mieru pre vás. Počet hodín, ich dĺžka a obsah bude závisieť od toho, čo potrebujete - zameranie na meditácie, všímavosť v každodennom živote, zvládanie stresu, či priateľskejší prístup k sebe. V prípade záujmu môže byť kurz aj pre viac osôb. Individuálne kurzy sú k dispozícii aj v angličtine.

Dĺžka kurzu: odporúča sa 4 - 8 stretnutí v rozsahu 1 - 2 hodín

Cena: 30 eur za 60-minútové stretnutie

Informácie a prihlasovanie: info@mindfulnessnakazdyden.sk, +421 904 869 444