Individuálne kurzy mindfulness

Foto: Adobe Stock

Na individuálnych hodinách sa naučíte techniky mindfulness, ktoré vám pomôžu byť viac v pohode a menej v strese aj v ťažkých situáciách. Naučíte sa, ako byť tu a teraz. Ako si zachovať pokojnú myseľ a lepšie zvládať náročné emócie. A takisto si osvojíte cvičenia, vďaka ktorým budete viac vnímať a užívať si to, čo je príjemné a pozitívne. 

Individuálne hodiny sú k dispozícii v slovenčine alebo angličtine. Hodiny v súčasnej situácii prebiehajú online cez Zoom. 

Mindfulness nenahrádza psychoterapeutickú alebo lekársku starostlivosť, ale môže ju vhodne dopĺňať.

Obsah hodín:

 • úvod do mindfulness a základné princípy
 • meditácia všímavosti v sede so zameraním na dýchanie, telesné pocity, zvuky, myšlienky, emócie
 • uvedomovanie si pocitov v tele - body scan
 • všímavá chôdza
 • ako zvládať stres, náročné emócie a myšlienky
 • súcitný prístup k sebe a prebudenie vnútornej radosti

 • mindfulness v každodennom živote

Prínosy mindfulness:

 • znižovanie stresu a napätia
 • zlepšenie kvality spánku
 • zvýšenie schopnosti sústrediť sa
 • lepšie zvládanie náročných emócií
 • vnútorná rovnováha

 • viac spokojnosti a radosti v živote

Cena individuálneho 8-týždňového mindfulness kurzu: 960 eur (8 stretnutí, každé stretnutie trvá 2 hodiny), v cene sú tiež 3 audionahrávky meditácií, príručka ku kurzu, úvodná a záverečná konzultácia (30 minút). 

Ak máte záujem o individuálne kurzy, môžete ma kontaktovať cez formulár: