Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Nechávate sa unášať vlnami strachu, hnevu, bezmocnosti? Zaplavuje vás stres natoľko, že sa už ani neviete tešiť zo života? Mávate problémy so spánkom alebo chronickými bolesťami? Ste stále unavení a nič nepomáha?

Prihláste sa na úspešný, klinicky overený 8-týždňový kurz MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Najbližší termín: 15.10. - 10.12.2019

Foto: Adobe Stock

Čo je MBSR

Program Mindfulness-Based Stress Reduction, po slovensky Znižovanie stresu pomocou všímavosti, je 8-týždňový kurz, ktorý prebieha formou 2,5 - 3 hodinových stretnutí jedenkrát do týždňa a jedným celým dňom všímavosti v tichu.

Program MBSR vytvoril v roku 1979 molekulárny biológ Jon Kabat-Zinn na lekárskej fakulte Massachusettskej univerzity v USA. Program bol podrobený vedeckým štúdiám, podľa ktorých pomáha ľuďom lepšie zvládať stresujúce podnety a rôzne zdravotné prejavy dlhodobého stresu. Patrí medzi najlepšie overené štandardizované a efektívne intervencie na podporu zdravia založené na tréningu všímavosti.

Program MBSR je poskytovaný na psychosomatických klinikách, v nemocniciach, na školách, či vo firmách po celom svete. V Nemecku, Holandsku a vo Švajčiarsku program hradia zdravotné poisťovne. 

Kurz MBSR pomáha:

- znižovať stres a napätie

- lepšie zvládať záťažové situácie

- predchádzať vyčerpaniu a syndrómu vyhorenia

- zlepšiť kvalitu spánku

- lepšie zvládať bolesť a chronické ochorenia

- zvýšiť schopnosť sústrediť sa

- lepšie zvládať náročné emócie

- prerušiť cykly negatívnych myšlienok

- lepšie vnímať seba a svoje skutočné potreby

- byť viac v pohode, vedieť sa uvoľniť a pociťovať viac radosti zo života

Kurz MBSR je pre Vás vhodný:

- ak pociťujete v živote príliš veľa stresu (v práci, rodine, vo vzťahoch či kvôli chorobám)

- ak sa neviete uvoľniť a relaxovať

- ak máte problémy so spánkom

- ak máte chronické bolesti

- ak chcete reagovať pokojnejšie v komunikácii s vašimi blízkymi, kolegami, či súpermi

- ak sa chcete naučiť meditovať a žiť vedomejšie

- ak chcete sami na sebe intenzívne zapracovať

- ak chcete mať v živote viac pokoja, vnútornej rovnováhy a radosti

Kurz MBSR môže dopĺňať lekársku starostlivosť alebo psychoterapiu, ale nie je ich náhradou.

Obsah 8 - týždňového kurzu MBSR:

1. týždeň: Čo je to mindfulness? 

2. týždeň: Ako vnímame svet a seba

3. týždeň: Doma vo svojom tele

4. týždeň: Čo je to stres?

5. týždeň: Stres - reakcia alebo vedomá odpoveď

6. týždeň: Vedomá komunikácia

7. týždeň: Staráme sa o seba

8. týždeň: Pohľad späť a pokračovanie v praxi po kurze