Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Chceli by ste sa naučiť lepšie zvládať stres a stresové situácie? Nenechať sa automaticky unášať emóciami? Mať lepší spánok a dokázať vypnúť?

Prihláste sa na úspešný, klinicky overený 8-týždňový kurz MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Najbližší termín: JANUÁR 2020

Foto: Adobe Stock

Čo je MBSR

Program Mindfulness-Based Stress Reduction, po slovensky Znižovanie stresu pomocou všímavosti, je 8-týždňový kurz, ktorý prebieha formou 2,5 - 3 hodinových stretnutí jedenkrát do týždňa a jedným celým dňom všímavosti v tichu.

Program MBSR vytvoril v roku 1979 molekulárny biológ Jon Kabat-Zinn na lekárskej fakulte Massachusettskej univerzity v USA. Program bol podrobený vedeckým štúdiám, podľa ktorých pomáha ľuďom lepšie zvládať stresujúce podnety a rôzne zdravotné prejavy dlhodobého stresu. Patrí medzi najlepšie overené štandardizované a efektívne intervencie na podporu zdravia založené na tréningu všímavosti.

Program MBSR je poskytovaný na psychosomatických klinikách, v nemocniciach, na školách, či vo firmách po celom svete. V Nemecku, Holandsku a vo Švajčiarsku program hradia zdravotné poisťovne. 

Kurz MBSR pomáha:

 • znižovať stres a napätie

 • lepšie zvládať záťažové situácie

 • predchádzať vyčerpaniu a syndrómu vyhorenia

 • zlepšiť kvalitu spánku

 • lepšie zvládať bolesť a chronické ochorenia

 • zvýšiť schopnosť sústrediť sa

 • lepšie zvládať náročné emócie

 • prerušiť cykly negatívnych myšlienok

 • lepšie vnímať seba a svoje skutočné potreby

 • byť viac v pohode, vedieť sa uvoľniť a pociťovať viac radosti zo života

Foto: Adobe Stock

Kurz MBSR je pre Vás vhodný:

 • ak pociťujete v živote príliš veľa stresu (v práci, rodine, vo vzťahoch či kvôli chorobám)

 • ak sa neviete uvoľniť a relaxovať

 • ak máte problémy so spánkom

 • ak máte chronické bolesti

 • ak chcete reagovať pokojnejšie v komunikácii s vašimi blízkymi, kolegami, či súpermi

 • ak sa chcete naučiť meditovať a žiť vedomejšie

 • ak chcete sami na sebe intenzívne zapracovať

 • ak chcete mať v živote viac pokoja, vnútornej rovnováhy a radosti

Kurz MBSR môže dopĺňať lekársku starostlivosť alebo psychoterapiu, ale nie je ich náhradou.

Obsah 8 - týždňového kurzu MBSR:

 • 1. týždeň: Čo je to mindfulness? 

 • 2. týždeň: Ako vnímame svet a seba

 • 3. týždeň: Doma vo svojom tele

 • 4. týždeň: Čo je to stres?

 • 5. týždeň: Stres - reakcia alebo vedomá odpoveď

 • 6. týždeň: Vedomá komunikácia

 • 7. týždeň: Staráme sa o seba

 • 8. týždeň: Pohľad späť a pokračovanie v praxi po kurze

Deň mindfulness - celodňový tréning všímavosti, obvykle sa koná cez víkend medzi 6. a 7. týždňom