Ako praktizovať všímavosť s mobilným telefónom

17.03.2018

Ako často kontrolujete svoj mobilný telefón? A koľkokrát ho skutočne potrebujete? Na mobile a celkovo na technológiách nie je samo o sebe nič zlé. Jednoducho sú tu. Dôležitejšie je to, ako sa k nim vzťahujeme a čo s nimi robíme.

Keď najbližšie pocítite impulz zobrať do ruky váš mobil, skúste si položiť tieto otázky: Čo ma k tomu vedie? Idem vyhľadať informáciu, ktorú potrebujem? Chcem byť s niekým v kontakte? Nudím sa? Ak v tejto chvíli nemusíte skontrolovať telefón, nechajte ho tak. A všímajte si, čo sa deje vo vašej mysli a vo vašom tele. Možno zistíte, že nutkavý pocit pozrieť sa na telefón narastá a potom zase postupne opadne. 

Ak máte pár minút času, môžete si vyskúšať malé cvičenie. Pohodlne sa posaďte a vezmite svoj mobil do ruky. Počas cvičenia majte oči otvorené. Mobil majte zapnutý, ale neotvárajte žiadnu aplikáciu, nič s ním nerobte. Najskôr iba vnímajte, ako vyzerá, akú má váhu. Aký máte k nemu vzťah? Ako ho držíte vo svojej dlani, všímajte si, čo prichádza do vašej pozornosti. Ak prídu pocity ako netrpezlivosť, frustrácia, zvedavosť, či únava, iba si ich všimnite a v mysli ich jemne označte ako "pocit" alebo "netrpezlivosť". Vnímajte, čo robí váš palec, máte tendenciu otvoriť aplikáciu, skontrolovať email, správy? Pozorujte prichádzajúce myšlienky a pocity otvorene, so zvedavosťou.

Jeden tip na záver: zakaždým, keď zoberiete do rúk svoj telefón, môžete ho využiť ako pripomienku k všímavosti. Môžete si uvedomiť svoj dych, svoje myšlienky, pocity v tele, emócie. A môžete si v duchu položiť otázku, čo v skutočnosti teraz potrebujete. 

Zdroje: 

The New York Times - How to be Mindful With Your Phone

Mindful.org - Addicted to Your Phone? Try this Practice - Phone in Hand        

Foto: pexels