Meditácie

 

Bodyscan

10.02.2019

Jedným zo základných cvičení všímavosti, ktoré sa robia v rámci programu na redukciu stresu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) je meditácia body scan. Počas tejto meditácie vedomou pozornosťou "preskenujeme" jednotlivé časti tela a vnímame pocity v nich.

Pestovanie láskyplného, priateľského prístupu k sebe a druhým prispieva k celkovému pocitu šťastia a pohody. Pri meditácii milujúcej láskavosti (loving kindness meditation, alebo metta) si hovoríme v duchu slová, ktoré prebúdzajú a podporujú láskavú stránku v nás.

Každý z nás zažil ťažké životné chvíle. Cítili sme sa sklamaní, zradení, opustení. Mnohí ľudia nám v živote ublížili. Mnohým ľuďom sme zase ublížili my a hanbíme sa za to, vyčítame si to, alebo na to radšej ani nechceme myslieť. V mnohom sme si ublížili aj my sami. Vedome, či nevedome.

V živote zažívame rôzne situácie a prežívame pritom celú škálu pocitov a emócií. Niektoré pocity sú príjemné a radostné, iné sú zase nepríjemné a cítime sa unavení, smutní, nahnevaní, či bezmocní. Meditačné cvičenie R.A.I.N. prináša spôsob, ako zaobchádzať s náročnými pocitmi a emóciami.

Stres, hnev alebo úzkosť môžu mať nepriaznivý vplyv na naše zdravie. Často si však neuvedomujeme, že tieto pocity ovplyvňujú aj naše reakcie a tým aj naše vzťahy. Vedecké výskumy prezrádzajú, že prax všímavosti (mindfulness) pomáha efektívnejšie pristupovať k týmto náročným emóciám.

Jednoduchý spôsob, ako priviesť všímavú pozornosť do každodenného života, je cvičiť všímavú chôdzu. Meditácia v chôdzi znamená zámerne sa venovať zážitku samotnej chôdze.