Meditácie

 

Bodyscan

10.02.2019

Jedným zo základných cvičení všímavosti, ktoré sa robia v rámci programu na redukciu stresu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) je meditácia body scan. Počas tejto meditácie vedomou pozornosťou "preskenujeme" jednotlivé časti tela a vnímame pocity v nich.

Pestovanie láskyplného, priateľského prístupu k sebe a druhým prispieva k celkovému pocitu šťastia a pohody. Pri meditácii milujúcej láskavosti (loving kindness meditation, alebo metta) si hovoríme v duchu slová, ktoré prebúdzajú a podporujú láskavú stránku v nás.

Každý z nás zažil ťažké životné chvíle. Cítili sme sa sklamaní, zradení, opustení. Mnohí ľudia nám v živote ublížili. Mnohým ľuďom sme zase ublížili my a hanbíme sa za to, vyčítame si to, alebo na to radšej ani nechceme myslieť. V mnohom sme si ublížili aj my sami. Vedome, či nevedome.

Stres, hnev alebo úzkosť môžu mať nepriaznivý vplyv na naše zdravie. Často si však neuvedomujeme, že tieto pocity ovplyvňujú aj naše reakcie a tým aj naše vzťahy. Vedecké výskumy prezrádzajú, že prax všímavosti (mindfulness) pomáha efektívnejšie pristupovať k týmto náročným emóciám.

Jednoduchý spôsob, ako priviesť všímavú pozornosť do každodenného života, je cvičiť všímavú chôdzu. Meditácia v chôdzi znamená zámerne sa venovať zážitku samotnej chôdze.