Čo je to mindfulness?

Mindfulness, po slovensky všímavosť, znamená zámerné venovanie pozornosti tomu, čo sa práve deje s postojom nehodnotenia. Znamená to jednoducho byť tu a teraz. Základom praxe je meditácia všímavosti a pestovanie bdelej pozornosti pri každodenných aktivitách.

Meditácia a prax všímavosti zaujala aj vedcov. Za posledných dvadsať rokov sa niekoľkonásobne zvýšil počet vedeckých výskumov, podľa ktorých pravidelná meditácia a mindfulness prispievajú k redukcii stresu, prehlbovaniu psychickej a emočnej odolnosti, posilneniu zdravia a zvýšeniu kvality života.

Mindfulness vychádza z budhistického učenia, v súčasnej podobe však zahŕňa aj najnovšie poznatky z vedy, medicíny a psychológie. Zakladateľom modernej formy mindfulness je Dr. Jon Kabat-Zinn, ktorý v roku 1979 založil Kliniku na redukciu stresu na Massachusettskej univerzite a zostavil program Znižovania stresu pomocou všímavosti (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction). 


Foto: www.pexels.com