Čo je to mindfulness?

Mindfulness, po slovensky všímavosť, znamená zámerné venovanie pozornosti tomu, čo sa práve deje s postojom nehodnotenia. Znamená to jednoducho byť tu a teraz. Základom praxe je meditácia všímavosti a pestovanie bdelej pozornosti pri každodenných aktivitách.

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Meditácia a prax všímavosti zaujala aj vedcov. Za posledných dvadsať rokov sa niekoľkonásobne zvýšil počet vedeckých výskumov, podľa ktorých pravidelná meditácia a všímavosť prispievajú k redukcii stresu, prehlbovaniu psychickej a emočnej odolnosti, posilneniu zdravia a zvýšeniu kvality života.

Mindfulness vychádza z budhistického učenia, v súčasnej podobe však zahŕňa aj najnovšie poznatky z vedy, medicíny a psychológie. Jedným z najvýznamnejších učiteľov modernej formy mindfulness je Dr. Jon Kabat-Zinn, ktorý v roku 1979 založil Kliniku na redukciu stresu na Massachusettskej univerzite a zostavil program Znižovania stresu pomocou všímavosti (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction). Tento program je čoraz známejší aj na Slovensku.

"Mindfulness je o tom, byť úplne bdelí v našich životoch. Je to o vnímaní nádhernej živosti každého okamihu. Cítime sa živší. Získavame tiež okamžitý prístup k našim mocným vnútorným zdrojom pre pochopenie, premenu a liečenie."  

Jon Kabat-Zinn