Mindfulness na pracovisku

osobne & online

Zažívame naozaj zaujímavé obdobie - prechod k digitalizácii, online nástrojom, automatizácii. Niektorí členovia pracovného tímu pracujú prevažne z domu, niektorí pracujú v kanceláriách. To všetko prináša veľké výhody. Na druhej strane, sami potrebujeme nástroje, aby sme to všetko zvládali. 

Jedným z takýchto nástrojov je mindfulness. Čoraz častejšie sa už aj na Slovensku zamestnávatelia zaujímajú o prínosy mindfulness pre svojich zamestnancov. Zo skúseností vyplýva, že mindfulness v práci môže znižovať hladiny stresu a napätia, prispieť k lepšej regulácii emócií a pozitívnejšej atmosfére v pracovnom tíme. 

Ponuka mindfulness na pracovisku:

  • Interaktívny mindfulness workshop
  • Mindfulness teambuilding 
  • Pravidelné meditácie 
  • Prednášky

* v slovenčine alebo angličtine


Prínosy mindfulness v práci:

  • znižovanie stresu a napätia
  • zvýšenie schopnosti sústrediť sa
  • lepšie zvládanie náročných emócií
  • duševná pohoda
  • priateľská tímová atmosféra

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok ma neváhajte prosím kontaktovať. 

Mgr. Marta Dömöková - certifikovaná mindfulness lektorka
email: info@mindfulnessnakazdyden.sk

telefón: +421 904 869 444