Mindfulness meditácie

Pravidelné stretnutia

V dnešnej dobe sú na nás kladené vysoké nároky. Či už zvonku, ako je pandémia, zladenie práce a starostlivosti o rodinu, štúdium, alebo naše vlastné ciele a očakávania. 

S tým všetkým sú spojené rôzne výzvy, v podobe zvládania stresu, emócií a časového tlaku, alebo vzťahových problémov.   

Mindfulness techniky, overené tisícročiami praxe aj súčasnou vedou, nám ponúkajú spôsob, ktorým môžeme zobrať zodpovednosť aj do vlastných rúk a postarať a o svoje lepšie zdravie a psychickú pohodu. To má zároveň pozitívny vplyv na zlepšenie vzťahov s druhými. *

Pozývam vás na mindfulness meditácie, na ktorých si môžete vyskúšať a osvojiť si rôzne cvičenia všímavosti, ktoré pomáhajú byť viac v pohode a menej v strese. Surfovať na vlnách života, namiesto utápania sa v problémoch. 

"Nemôžeš zastaviť vlny, ale môžeš sa naučiť surfovať."

Jon Kabat-Zinn, zakladateľ programu MBSR


*Mindfulness nenahrádza lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť, ale môže byť vhodným doplnkom.

Čo sa naučíte:

Na mindfulness meditáciách sa naučíte konkrétne techniky a prístupy, ktoré pomáhajú byť viac v pohode v každodennom živote. Budeme sa venovať meditáciám zameraným na vnímanie tela, dychu, myšlienok, emócií a javov, ktoré sa vynárajú v prítomnom okamihu. Meditácie sú vedené.

Súčasťou každého stretnutia je tiež priestor pre diskusiu a vaše otázky k téme a meditačnej praxi.

Začiatočníci sa môžu naučiť základné techniky a princípy mindfulness. Pre pokročilejších sú stretnutia ideálnou príležitosťou pre podporu praxe v skupine.

Cvičenia a meditácie vychádzajú z 8-týždňového sekulárneho programu na lepšie zvládanie stresu pomocou všímavosti MBSR, ktorý vytvoril Jon Kabat-Zinn a z poznatkov súčasnej psychológie a neurovedy, ako aj kontemplatívnych tradícií. 

Prínosy mindfulness:


  • znižovanie stresu a napätia
  • zlepšenie kvality spánku
  • zvýšenie schopnosti sústrediť sa
  • lepšie zvládanie náročných emócií
  • vnútorná rovnováha
  • určenie si priorít
  • viac spokojnosti a radosti v živote
  • lepší vzťah so sebou a druhými

Organizačné informácie:


Online meditácie sú v súčasnosti pozastavené, ale môžete sa zastaviť v Plejs (Bratislava - Petržalka), kde si môžeme spoločne naživo a osobne zameditovať. 


Viac info: https://www.plejs.sk/


Termín: stredy

Čas: 19:30 - 20:00

Forma: online (link dostanete, keď sa prihlásite na meditáciu)

Lektorka: Marta Dömöková

Cena: za dobrovoľný príspevok, viac info

Chcem sa prihlásiť na meditáciu

Mindfulness meditácie

Nahrávky meditácií