Čo nie je meditácia

28.04.2018

O meditácii môže mať každý z nás rôzne predstavy. Je dobré vedieť, čo meditácia všímavosti nie je.

• Nie je to náboženstvo. Meditovať môže ktokoľvek bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo ateizmus.

• Nejde o snahu zastaviť myšlienky, alebo mať iba pozitívne myšlienky. Všímavosť nám pomáha vidieť myšlienky jasnejšie.

• Neusilujeme sa o stav blaženosti. Všímavosť nám pomáha prijímať všetky pocity také, aké práve sú a nevyhľadávať iba tie príjemné.

• Nezbavujeme sa nepríjemných emócií a bolesti. Všímavosť nám umožňuje intenzívnejšie prežívať celú škálu emócií.

• Neunikáme pred realitou a neizolujeme sa od ostatných ľudí. Rozvíjame naše vzťahy a pristupujeme k ním vedomejšie.

• Nemusíme sa vzdať svojich cieľov, vášní ani zábavy. Len si ich viac uvedomujeme.

• K tomu, aby ste začali meditovať, nie sú potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti a skúsenosti.

• Meditácia nezaberie veľa času. Môžete začať s 5 alebo 10 minútami denne. 

• Nie je to všeliek. Pomáha však pri redukcii stresu, prehlbovaní psychologickej a emočnej odolnosti, posilnení zdravia a zvýšení kvality života. 

Zdroje: 

Sharon Salzberg - Real Happiness: The Power of Meditation, 2010 (Kindle)

Linda Lehrhaupt, Petra Meibert - Mindfulness-Based Stress Reduction: The MBSR Program for Enhancing Health and Vitality, 2017 (Kindle)

Foto: pexels