Meditácia R.A.I.N.

19.02.2018

V živote zažívame rôzne situácie a prežívame pritom celú škálu pocitov a emócií. Niektoré pocity sú príjemné a radostné, iné sú zase nepríjemné a cítime sa unavení, smutní, nahnevaní, či bezmocní. Meditačné cvičenie R.A.I.N. prináša spôsob, ako zaobchádzať s náročnými pocitmi a emóciami. 

V meditácii sa môžete zamerať na náročné pocity, ktoré práve prežívate, alebo si spomenúť na situáciu, v ktorej ste nepríjemné emócie zažívali. 

Skratka R.A.I.N. predstavuje štyri kroky cvičenia:

R - Recognize - uvedomte si, čo práve teraz prežívate

Zamerajte svoju pozornosť na vaše myšlienky, pocity, emócie, ktoré sa vynárajú práve teraz. Môžete si položiť otázku: "Čo sa práve teraz vo mne deje?" Spoľahnite sa na vašu vnútornú zvedavosť. Skúste sa oslobodiť od akýchkoľvek predchádzajúcich predstáv a počúvajte s priateľským postojom svoje vnútro. Ak je to možné, pomenujte to, čo vnímate, napríklad si v duchu povedzte "Je tu stres", "Vynára sa pocit hnevu".

A - Allow - dovoľte vášmu prežívaniu byť také aké je

Znamená to nechať realitu vášho prítomného okamihu byť takou, aká práve je. Je možné, že cítite prirodzený pocit averzie a želáte si, aby tieto nepríjemné pocity zmizli. Ale ak ste ochotní byť prítomní s tým, "čo práve je", a prestanete s tým bojovať, objaví sa iná kvalita pozornosti. Je nápomocné, ak si v duchu poviete "áno", "je to tu", "môžem to cítiť".

I - Investigate - preskúmajte čo práve prežívate

Prizvite vašu prirodzenú zvedavosť a preskúmajte to, čo práve prežívate s otvoreným, priateľským postojom. Môžete sa sami seba opýtať: "Čo si najviac pýta moju pozornosť?", "Ako to zažívam v tele?", "Aké myšlienky sa mi v hlave pritom vynárajú?", "Čo tento pocit odo mňa chce?", "Čo práve teraz potrebujem?"

N - Non-indentification - neidentifikujte sa s tým, čo práve prežívate

To, čo práve prežívate - myšlienky, pocity, telesné vnemy, to nie ste vy, neidentifikujte sa s nimi. Len sa u vás objavili a skôr, či neskôr odídu. Prvé tri kroky R.A.I.N. si vyžadovali nejakú zámernú aktivitu. Teraz stačí iba spočívať v prirodzenom uvedomení a z pozície pozorovateľa vnímať myšlienky, pocity, telesné vnemy ako sa vynárajú, pretrvávajú, menia, či miznú.

Zdroj: https://www.mindful.org/tara-brach-rain-mindfulness-practi.../

Foto: pexels