Meditácia odpustenia

30.09.2018

Každý z nás zažil ťažké životné chvíle. Cítili sme sa sklamaní, zradení, opustení. Mnohí ľudia nám v živote ublížili. Mnohým ľuďom sme zase ublížili my a hanbíme sa za to, vyčítame si to, alebo na to radšej ani nechceme myslieť. V mnohom sme si ublížili aj my sami. Vedome, či nevedome. 

Cesta k spokojnejšiemu životu vedie cez odpustenie a láskavý prístup k sebe aj k druhým. Nie je to však ľahké. Prvý krok je uvedomiť si, že vôbec trpíme. Následne sa môžeme naučiť vnímať, ako sa cítime a dovoliť svojim emóciám prejaviť sa. Aj keď to bolí. Až potom môžeme začať s procesom odpustenia.

"Minulosť už skončila a je preč. Odpustiť znamená vzdať sa všetkých nádejí na zlepšenie minulosti." Jack Kornfield

Meditácia odpustenia

Pohodlne sa posaďte na stoličku alebo na meditačný vankúš. Zatvorte oči, chrbát držte vzpriamený a voľne dýchajte. Uvedomte si, či niekde v tele cítite napätie a dovoľte si ho jemne uvoľniť. 

Potom si začnite v duchu hovoriť nasledujúce slová, k odpusteniu iným:

"Mnohí ľudia mi v živote ublížili, opustili ma, sklamali, alebo podviedli. Vedome, či nevedome." Prestavte si tých ľudí. Spomeňte si na situácie, ako vám ublížili. Potom si povedzte: "Kiež im dokážem odpustiť." "Kiež im odpustím." "Odpúšťam." Môžete si vybrať slová, ktoré vám najviac vyhovujú.

Vnímajte pocity a emócie ktoré prichádzajú. Či už je to smútok, bolesť, alebo hnev. Dovoľte im byť také, aké sú. Môžete si pritom položiť ruku na srdce. Doprajte si dostatok času.

Potom pokračujte slovami, k odpusteniu sebe:

"Mnohými spôsobmi som si v živote ublížil/a, opustil/a sa, nestaral/a sa o seba." Spomeňte si teraz na spôsoby, akými ste si v živote ublížili. Potom si v duchu hovorte slová: "Kiež si dokážem odpustiť." "Kiež si odpustím." "Odpúšťam si." Vyberte si slová, ktoré sú pre vás čo najprirodzenejšie.

Môžete pridať aj tieto vety: "Kiež dokážem začať odznova." "Kiež sa akceptujem taký/á aký/á som, so všetkými nedostatkami." Ostaňte tu tak dlho, ako len potrebujete.

V živote sme ublížili aj my iným ľudom. Hovorte si slová:

"V mnohom som ublížil/a iným. Zranil/a som ich, opustil/a, sklamal/a. Vedome, či nevedome. Z vlastnej bezradnosti, bolesti, či strachu." Predstavte si situácie, kedy ste ublížili druhým ľuďom. Potom si hovorte slová: "Kiež mi dokážu odpustiť." "Kiež mi odpustia." Opakujte tieto vety tak dlho, ako len potrebujete. 

Meditáciu odpustenia môžete zaradiť medzi svoje pravidelné meditácie a postupne tak spracovávať svoje trápenia. Keď sa zbavíte starých bremien, budete môcť žiť slobodnejšie a šťastnejšie. Môže vám to priniesť úľavu. 

Odpustenie si vyžaduje aj odvahu postaviť sa čelom k svojim zraneniam, precítiť ich a nechať ich odísť. To vás môže posilniť. 

Môžete si tiež zakaždým povedať, že už nikomu nedovolíte, aby vás takto zranil. Alebo že si už nebudete takto sami ubližovať. A že budete dbať na to, aby ste takýmto spôsobom neubližovali druhým. 

Zdroj: 

Jack Kornfield - Forgiveness Meditation

Jack Kornfield - Niet nad prítomnosť, Ikar, 2018

Foto: pixabay