8-týždňový kurz MBSR od januára 2020

Foto: Adobe Stock

Kurz bude prebiehať formou 2,5 - 3 hodinových stretnutí jedenkrát do týždňa a jedným celým dňom mindfulness v priebehu víkendu. 

Na stretnutiach budeme rozvíjať všímavosť k telu, telesným pocitom, zvukom, emóciám a myšlienkam pomocou cvičenia bodyscan, meditácie v sede a všímavého pohybu na základe jogy. K týmto cvičeniam dostanete audionahrávky v cene kurzu podľa ktorých budete doma cvičiť 6 - 7 krát do týždňa cca 45 - 60 minút. Dôležitou súčasťou kurzu je téma stres - čo nás stresuje, ako automaticky reagujeme na stresové podnety a ako môžeme odpovedať na stres vedomejšie a zdravším spôsobom. Budeme sa tiež navzájom učiť vedomej komunikácii.

Počet účastníkov: min. 5, max. 10

Lektorka: Marta Dömöková

Termín: od 14. januára 2020, raz do týždňa v utorok večer od 18,30 do 21,00 a jeden deň mindfulness v priebehu víkendu (dni budú upresnené)

Miesto: Na betón tvorivý svet, Bajkalská 717/17, Bratislava

Cena: 240 eur

Cena kurzu zahŕňa:

  • 8 stretnutí (každé stretnutie v trvaní 2,5 - 3 hodiny)

  • Deň mindfulness (7 hodín)

  • Audionahrávky: bodyscan, všímavý pohyb na základe jogy, meditácia v sede

  • Prípravnú konzultáciu pred kurzom (cca 30 minút)

  • Príručku ku kurzu

  • Záverečnú konzultáciu po kurze 


Informácie a prihlasovanie: info@mindfulnessnakazdyden.sk, +421 904 869 444

alebo cez online registračný formulár