8-týždňový kurz MBSR 15.10. - 10.12.2019

Foto: Adobe Stock

Kurz bude prebiehať formou 2,5 - 3 hodinových stretnutí jedenkrát do týždňa v utorky + deň mindfulness v sobotu 30.11. Na stretnutiach budeme rozvíjať všímavosť k telu, telesným pocitom, zvukom, emóciám a myšlienkam pomocou cvičenia bodyscan, meditácie v sede a všímavého pohybu na základe jogy. K týmto cvičeniam dostanete audionahrávky v cene kurzu podľa ktorých budete doma cvičiť 6 - 7 krát do týždňa cca 45 - 60 minút. Dôležitou súčasťou kurzu je téma stres - čo nás stresuje, ako automaticky reagujeme na stresové podnety a ako môžeme odpovedať na stres vedomejšie a zdravším spôsobom. Budeme sa tiež navzájom učiť vedomej komunikácii.


Termíny stretnutí: utorky 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12. od 18,30 do 21,00 (prvé a posledné stretnutie bude 3-hodinové, do 21,30)

Deň mindfulness: sobota 30.11. od 10,00 do 17,00.

Počet účastníkov: min. 5, max. 8 

Lektorka: Marta Dömöková

Miesto: Z organizačných dôvodov sa kurz presúva do nových priestorov Na betón tvorivý svet, Bajkalská 717/17, Bratislava

Cena: 240 eur* (možná zľava po dohode s lektorkou pre ľudí s nízkym príjmom)

Prihlasovanie: 

Emailom na info@mindfulnessnakazdyden.sk a následne Vám zašleme registračný formulár. 

*Cena kurzu zahŕňa:

  • 8 stretnutí (každé stretnutie v trvaní 2,5 - 3 hodiny)

  • Deň mindfulness (7 hodín)

  • Audionahrávky: bodyscan, všímavý pohyb na základe jogy, meditácia v sede

  • Prípravnú konzultáciu pred kurzom (cca 30 minút)

  • Príručku ku kurzu

  • Záverečnú konzultáciu po kurze